Helnæs…en fortælling om det store i det små..!

Når du er kørt over den 2 km lange dæmning gennem Lillebælt, møder du først de smukke, istidsskabte Bobakker. På toppen må du standse og nyde den storslåede udsigt over halvøen Helnæs, der ligger der, som en dråbe i havet.

Bobakken og Halen på Helnæs udgør en sjælden ås, der fortæller om istiden og de naturkræfter, der modellerede landet til os for 17.000 år siden.

Helnæsbugten og Lillebælt er et eldorado for paddleboard, kitesurfing og kajaksejlads.

Maden, er et stort engareal, som i dag er delvis beskyttet af dige og strandvolde skabt af havet. Men førhen stod højvandet ind i engene om vinteren. Ved den store storm i 1872 var hele Maden et sydende hav. Vandet stod helt op til husene i Helnæs By og på muren ved Søgård er der markeret, hvor højt vandstanden stod.

Maden, som er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, er tilholdssted for tusinder af fugle. Her fouragerer vadefugle, måger, ænder, gæs og utallige andre arter fugle, som ynder fugtige engarealer. Og her ses de majestætiske fiskeørne og havørne kredse øverst over dette eldorado for på brutal vis at fuldende naturens fødekæde.

Bukker du dig ned, finder du sjældne planter, bl.a. Majgøgeurten. I det hele taget er naturen på Helnæs enestående og rig på flora og fauna.

Helnæs by er formet i to karakteristiske områder, en vejby som strækker sig fra møllen og ned til kirken, og en stor åben kreds af gårde og huse.

Går man en tur på næsset, er der meget at se. Ved vejen ud mod fyret og Lindhoved står gamle stensatte grave fra bondestenalderen, og selve fyret er også et besøg værd. Fælles skov findes langs kysten i sydøst og i Hegnedskov ved Helnæs by.

Fra stranden på det sydøstlige hjørne har der altid været drevet fiskeri. Her er bådelejet, og her lå fiskejoller og småskibe for anker. Endnu drives lidt bundgarnsfiskeri her. Og man finder rester af bondestenalder og vikingetid ved bugten.
Fotomotiverne er overalt – lige til at fange ind!